top of page

MENCURSUS MET EXPERTEN

Menclub De Verzameling organiseert bij voldoende belangstelling een menbrevettencursus met het oog op het behalen van een menbrevet A en B.

De cursus behandelt de onderwerpen van het nieuwe menbrevettenboek van Paardensport Vlaanderen en nog een paar extra’s.

Elk onderwerp zal door een vakexpert behandeld worden in een avondles.

Deze theoretische les kan ook apart gevolgd worden.

Aansluitend wordt er praktisch geoefend in voorbereiding op de examens.


​ZEVEN EXPERTEN ZEGDEN HUN MEDEWERKING TOE:

  • Het paardengedrag wordt uitgelegd door Machteld van Dierendonck, biologe en klinisch ethologe aan U-Gent en Universiteit Utrecht en menster.

  • Wat u moet weten over paardenbenen en hoeven door Johan Nijs, leraar Hoefsmederijschool Anderlecht en menner.

  • Paardenvoeding, paardengezondheid door Myriam Hesta, professor Faculteit Diergeneeskunde UGent

  • Tuigenkennis en rijtuigenkennis wordt aangebracht door Meester Tuigenmaker Henk van der Wiel.

  • Vrederechter, ex-politierechter en menner Jan Desmet leert u over mennen in het verkeer en de natuur, transport en aansprakelijkheid.

  • Bram De Bock, verzekeringsexpert van Paardensport Vlaanderen stelt Paardensport Vlaanderen en verzekeringen voor.

  • Een paardendierenarts bespreekt de bouw van het paard, het signalement, chippen, identificatie en vaccinatie.


 

PRAKTISCH:

Deze cursus wordt aangeboden in 6 theorieavonden en 4 praktijklessen

en gevolgd door het menbrevettenexamen (A en/of B), georganiseerd vanuit Paardensport Vlaanderen.

Je kan je eigen paard meebrengen en we voorzien eveneens enkele rustige lespaarden.

De theoretische lessen staan ook open voor alle paardenliefhebbers.

Het programma wordt bijtijds gepubliceerd.

De cursus start in het voorjaar van 2022 en loopt over twee maanden.

Locatie: Kortenaken in Vlaams-Brabant.(Be)

Voorziene dagen: Theorie op vrijdagavonden en praktijk op zaterdagen.

Inlichtingen en inschrijvingen bij Menclub De verzameling: info@dezam.be .

Link naar het voor-inschrijvingsformulier:

Hou me op de hoogte!

bottom of page